Ako motivovať a inšpirovať svoj tím


Detailné info


WORKSHOP odporúčame pre majiteľov, manažérov RK a tým, ktorí neprestali hľadať inšpiráciu.

PRÍNOSY WORKSHOPU
▪ Spoznáte svoj preferovaný typ riadenia (manažér alebo líder)
▪ Zadefinujete kľúčové kompetencie efektívneho tím lídra a pomocou sebareflexie zistíte, ako ich využívate vo svojej praxi
▪ Identifikujete hlavné zdroje motivácie Vás aj Vášho tímu, a zistíte, ako ju udržať, či zvýšiť
PRIEBEH
▪ Na úvod workshopu prostredníctvom spoločného brainstormingu pomenujeme základné charakteristiky manažéra a lídra
▪ Formou kvízu si overíme, ktorý typ riadenia je vám bližší
▪ V rámci spoločnej diskusie rozoberieme kľúčové kompetencie efektívneho tím lídra
▪ Vysvetlíme si rozdiel medzi skupinou a tímom a čo z toho pre nás plynie
▪ Zadefinujeme si motiváciu, aby sme s ňou vedeli pracovať:
– Pozrieme sa ňu z pohľadu rôznych teórií, aj generácií
– Povieme si, čo všetko ju ovplyvňuje a čo ovplyvňuje ona vo vzťahu k nášmu správaniu v práci
– Pomenujeme rôzne nástroje na jej zvýšenie (formálne, neformálne) a prediskutujeme, ktoré aktuálne v praxi využívate a s akým výsledkom
ZÁVER tréningu bude venovaný cvičeniu, ktoré sa zameria na zistenie špecifických motivátorov tímu. Zistíme, ktoré motivátory sú pre vás kľúčové a identifikujeme potenciál pre zlepšenie a potrebnú aktivitu.

V cene školenia je zahrnuté: lektor, prezentačné materiály, seminárna miestnosť, technické zabezpečenie,  občerstvenie a CERTIFIKÁT, ktorý získa každý absolvent.

 

Rozsah:
09:30 – 10:00 – Registrácia účastníkov
10:00 – 13:30 – Workshop

Školiteľ:

Jana Lednárová, MBA
nezávislá PR konzultantka ponúkajúca poradenstvo a školenia v oblasti komunikácie s dôrazom na prípravu a realizáciu PR stratégií, media relations a korporátnej komunikácie.
Má viac ako 15 rokov skúseností z rôznych manažérskych pozícií, hlavne v oblasti komunikácie (marketing a PR) a riadenia projektov. Počas svojej kariéry úspešne manažovala dve dcérske spoločnosti nemeckých vlastníkov v Bratislave v oblasti web dizajnu, marketingu a poradenstva. Jej zodpovednosti, okrem iného, zahŕňali riadenie komplexných projektov, rozvoj podnikania, nábor a supervíziu zamestnancov. Ostatných osem rokov sa venuje Public Relations. V roku 2011 absolvovala certifikovaný kurz Profesionálny externý kouč (akreditované ICF) – odvtedy aktívne pomáha ostatným rozvíjať ich potenciál. Hovorí plynule anglicky, nemecky a má základné znalosti ruštiny.

 

Rezervácia

Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 49,00€ Sold out
Registrovaný užívateľ portálu reality.sk 59,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 69,00€ Sold out