Asistentka v realitnej kancelárii


Detailné info


Asistentka, jej úloha a postavenie v realitnej spoločnosti

 • Zvyčajné štruktúry realitných spoločností a miesto asistentky v nich
  (rozdielne typy a veľkosti realitných spoločností, porovnanie. úlohy asistentky v nich…)
 • Kompetencie a rozsah práce asistentky
  (náplň práce, časové nároky, čo asistentka musí a nemusí,…)
 • Efektívny time management
  (výber a označovanie prioritných úloh, dostatočný čas na splnenie úloh, efektívne rozdelenie času, delegovanie…)
 • Zručnosti
  (čo musí zvládnuť úspešná asistentka…)
 • Osobnostné predpoklady
  (aká by mala byť úspešná asistentka…)

Rozsah:
13:30 – 14:00 – Registrácia účastníkov
14:00 – 17:00 – Školenie

Školiteľ:

Ing. Adriena Litomerická

Riaditeľka a spolumajiteľka 1. realitná a aukčná spoločnosť, s.r.o., bývalá dlhoročná členka predsedníctva NARKS, zastupovala Slovensko v európskych a svetových realitných asociáciách napr. FIABCI, CEREAN, CEI. Aktívne sa podieľala na vzniku Európskej normy pre realitného makléra. Svoje skúsenosti odovzdáva študentom na Ekonomickej univerzite a Paneurópskej univerzite v Bratislave.