Etika v realitnom biznise


Detailné info


*Early booking,  20% zľava za skoré objednanie.

1. Etika, etiketa a morálka

2. Faktory ovplyvňujúce (ne)etické rozhodovanie človeka

3. Skríning hodnôt, ktoré ovplyvňujú medziľudské vzťahy a komunikáciu

4. Etický kódex NARKS a norma STN EN 15733

5. Aké etické zásady sú určujúce pre realitného makléra?

6. Ako tieto zásady dodržiavať v praxi? Ako riešiť morálne dilemy (nielen v práci realitného makléra)?

 

Rozsah školenia:
08:45 – 09:00 registrácia účastníkov
09:00 – 12:00 školenie

 

Prednášajúci:

doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD.
pôsobí na Katedre manažmentu, Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na Manažérsku etiku, Podnikateľskú etika pre personálny manažment a Podnikové etické kódexy. Popri pedagogickom pôsobení na Slovensku, prednášala aj na univerzitách v Nemecku, Rumunsku a Poľsku. Pracovala vo viacerých vedecko-výskumných projektoch, tak v slovenských aj medzinárodných vedeckých tímoch.

Rezervácia

Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) *Early booking: 20% zľava za skoré objednanie vstupenky bude uplatnená z ceny vstupenky do 05.06.2017 ! 69,00€ Sold out
Registrovaný užívateľ portálu reality.sk *Early booking: 20% zľava za skoré objednanie vstupenky bude uplatnená z ceny vstupenky do 05.06.2017 ! 79,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu *Early booking: 20% zľava za skoré objednanie vstupenky bude uplatnená z ceny vstupenky do 05.06.2017 ! 89,00€ Sold out