Kataster nehnuteľností, Bratislava


Detailné info


POZOR !!! PRE ČLENOV NARKS LEN 29€ V NOVOM BENEFITNOM PROGRAME

Odborný seminár s lektormi priamo z Úradu geodézie,kartografie a katastra SR.

  • Náležitosti podania návrhu na vklad práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
  • Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad a jeho výhody
  • Rozhodnutie o povolení vkladu práva
  • Zamedzenie ďalšieho zápisu duplicitných vlastníctiev
  • Dôvody prerušenia konania o vklade
  • Odvolanie o zamietnutí vkladu
  • Zápis duplicitného vlastníctva k nehnuteľnosti
  • Rozšírenie zápisu poznámky do katastra nehnuteľností a jej právne následky
  • Sadzobník správnych poplatkov
  • Diskusia

V cene kurzu je zahrnuté: lektor, prezentačné materiály, seminárna miestnosť, technické zabezpečenie,  občerstvenie a CERTIFIKÁT, ktorý získa každý absolvent.

Rozsah seminára:
08:45 – 09:00 – Registrácia účastníkov
09:00 – 13:00 – Kataster nehnuteľností

Prednášajúci:
JUDr. Odeta Poldaufová
Riaditeľka legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. V minulosti bola dlhoročnou riaditeľkou Správy katastra Pezinok. Má bohaté praktické skúsenosti z pôsobenia v rezorte katastra nehnuteľností. Je autorkou viacerých odborných príspevkov z oblasti katastra nehnuteľností a nakladania s nehnuteľnosťami. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti, pôsobila aj v pedagogickej oblasti.

Mgr. Róbert Jakubáč, PhD.
Pracovník legislatívno-právneho odboru Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky od roku 2007. V rámci bohatej publikačnej činnosti je autorom, resp. spoluautorom viacerých odborných článkov z oblasti občianskeho práva hmotného (s osobitným dôrazom na témy z oblasti katastra nehnuteľností) ako aj z oblasti občianskeho práva procesného, ktoré boli publikované v Justičnej revue ako aj v Súkromnom práve. Za články publikované v Justičnej revue v roku 2014 získal Cenu Karola Planka.

Rezervácia

Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 29,00€ Sold out
Registrovaný užívateľ portálu reality.sk 79,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 89,00€ Sold out