Licencovanie NARKS, Banská Bystrica


Detailné info


Licencovanie NARKS prebieha absolvovaním skúšky vo forme testu elektronickou formou.

 • Zodpovedný zástupca, ktorý vykonáva skúšku za Realitnú kanceláriu si vyberá z časov určených pre “Licencovanie RK” (dĺžka testu cca 80 min.).
 • Realitný maklér si vyberá z časov určených pre “Licencovanie maklérov” (dĺžka testu cca 50 min.)

PROGRAM DŇA

11:50 – 12:00    Registrácia
12:00 – 13:20    Licencovanie realitných kancelárií a maklérov
13:20 – 13:30    Registrácia
13:30 – 14:20    Licencovanie maklérov
14:20 – 14:30    Registrácia
14:30 – 15:20    Licencovanie maklérov

 

POPLATOK:

Člen NARKS (vrátane členov čakateľov):

 • Licencia realitný maklér NARKS 29€
 • Licencia realitná kancelária NARKS 59€

Nečlen NARKS (štandardná cena):

 • Licencia realitný maklér 49€
 • Licencia realitná kancelária 89€

Typ licencie si môžete vybrať podľa potreby a vlastného uváženia.*

Cena licencovania zahŕňa:

 • Prístup do e-learningu NARKS / počas 6 mesiacov
 • Testovanie NARKS / počas 6 mesiacov
 • Vydanie licencie (platnosť licencie pre maklérov je 3 roky, pre RK 5 rokov)
 • Používanie loga Licencovaný realitný maklér po dobu platnosti licencie – 3 roky, resp. Licencovaná realitná kancelária – 5 rokov
 • Zverejnenie v Registri držiteľov licencií NARKS (po dobu platnosti licencie, so súhlasom držiteľa licencie)
 • Marketingovú podporu Licencií NARKS

*Po úspešnom absolvovaní testu pre Realitnú kanceláriu získava zodpovedná osoba, ktorá absolvuje test automaticky aj licenciu makléra.

Testuje sa formou online testov v počítačových miestnostiach.

Rezervácia

Vstupenka Cena Množstvo
2.Licencovanie Realitných maklérov (13:30 - 14:20hod.) Člen NARKS (vrátane čl. čakateľov): 29€ / nečlen 49€ 0,00€ Sold out
3. Licencovanie Realitných maklérov (14:30 - 15:20hod.) Člen NARKS (vrátane čl. čakateľov): 29€ / nečlen 49€ 0,00€ Sold out