Ochrana osobných údajov podľa nového zákona a nariadenia GDPR


Detailné info

This event is running from 2 máj 2018 until 29 máj 2018. It is next occurring on 2. máj 2018 9:00

 • Miesto: Slovensko
 • Kategórie:
 • Nadchádzajúce dátumy:

Pripravené v spolupráci s Poradcom podnikateľa !

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie o dôležitých zmenách v oblasti ochrany osobných údajov a pripraviť spoločnosti na bezproblémové zvládnutie nových pravidiel v praxi.

Na seminári sa budeme venovať komparácii pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a novému návrhu zákona o ochrane osobných údajov a nariadeniu GDPR.

 

Viete, že:

 • budete nanovo poučovať oprávnené osoby?
 • potrebujete nové sprostredkovateľské zmluvy?
 • bezpečnostná dokumentácia zostáva, len bude mať iné náležitosti?
 • evidencia informačných systémov sa bude volať záznam o spracovateľských činnostiach?
 • ruší sa oznámenie a osobitná registrácia?
 • je možnosť získať certifikát o tom, že ste spoločnosť, ktorá dodržiava ochranu osobných údajov?

Rozvrh dňa:
08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Aktuálne termíny a miesta
Dátum: Miesto konania: Organizačné pokyny: Cena bez DPH: Cena s DPH: Zľava pre člena NARKS: Zľava pre reg. užívateľa portálu Reality.sk:
02.05.2018 Košice KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice 75 € 90 € 10% 5%
Mapa
09.05.2018 Trnava Hotel Spectrum, Vladimíra Clementisa 13 75 € 90 € 10% 5%
Mapa
10.05.2018 Poprad Tatra Hotel ***, Karpatská 3314/7, 058 01  75 €  90 €  10%  5%
 Mapa
17.05.2018 Bratislava Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava 75 € 90 € 10% 5%
Mapa
 21.05.2018 Banská Bystrica  Hotel Dixon, Švermova 32  75 €  90 €  10% 5%
 Mapa
 29.05.2018  Žilina Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336  75 €  90 €  10%  5%
 Mapa

*kapacita miest obmedzená

PRI REZERVÁCII VSTUPENKY (DOLU NA STRÁNKE) ZVOĽTE MESIAC, DÁTUM ŠKOLENIA, V PRAVEJ ČASTI SA VÁM NÁSLEDNE ZOBRAZÍ MESTO, KDE BUDE ŠKOLENIE PREBIEHAŤ A TYPY VSTUPENIEK. VYBERTE SI TYP VSTUPENKY PODĽA PRÍSLUŠNEJ ZĽAVY.

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.

Účastníci seminára v hoteli Saffron môžu využiť parkovanie v areáli hotela alebo na podzemnom parkovisku za zľavnenú cenu 3 eurá na celý deň.

Obsah

 • Pramene práva (nariadenie, smernica, zákon, vykonávacie predpisy)
 • Pojmy (osobný údaj, novinkou sú online identifikátory, rodné číslo po 25. 5. 2018, údaj o zdraví, profilovanie, pseudoanonymizácia a ďalšie nové)
 • Subjekty spracúvania osobných údajov – tretia strana, príjemca, subdodávateľ
 • Sprostredkovateľ a jeho nové povinnosti a nové náležitosti zmluvy
 • Právne základy spracúvania osobných údajov (niektoré zaniknú a niektoré sa upravia)
 • Monitorovanie priestorov kamerovým systémom – aké zmeny nastanú po 25. 5. 2018?
 • Povinnosť informovania dotknutej osoby – od 25. 5. 2018 je nová povinnosť informovania o spracúvaní osobných údajov napr. aj zamestnancov
 • Práva dotknutej osoby [právo na opravu, na vymazanie (zabudnutie), obmedzenie spracúvania, na prenosnosť údajov, namietať, namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania]
 • Bezpečnostné opatrenia – ako bude vyzerať bezpečnostná dokumentácia po 25. 5. 2018
 • Štandardné opatrenia (vrátane poučení osôb spracúvajúcich osobné údaje)
 • Špecifické opatrenia (bezpečnostné incidenty, oznamovacia povinnosť pri porušení ochrany osobných údajov voči Úradu na ochranu osobných  údajov, a to aj voči dotknutej osobe, lehoty na oznámenie)
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach (niečo ako teraz evidencia). Ktorí prevádzkovatelia sú povinní ich vypracovať? Viete, že záznamy musí mať vypracované v určitých prípadoch aj sprostredkovateľ?
 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a Povinná konzultácia s úradom na ochranu osobných údajov. Predtým bezpečnostný projekt, teraz posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ktoré subjekty sú povinné vypracovať posúdenie vplyvu, obsah posúdenia vplyvu, konzultáciu a zákonné lehoty)
 • Zodpovedná osoba (kto je povinný mať zodpovednú osobu, postavenie zodpovednej osoby a jej povinnosti). Môžete mať externú zodpovednú osobu? Ak to bude zamestnanec, kto môže a kto nemôže byť zodpovednou osobou?
 • Cezhraničný prenos osobných údajov
 • Postavenie, pôsobnosť a organizácia úradu
 • Kódex správania, certifikát a akreditácia
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
 • Diskusia

 

Profil lektora

JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, obhájila rigoróznu prácu na tému Ochrana osobných údajov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium na  Univerzite Komenského na tému Ochrana osobných údajov. Zúčastňuje sa pravidelne na konferenciách a prednáša na tému ochrana osobných údajov, je autorkou komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov a mnohých článkov na tému ochrana osobných údajov. Od roku 2005 do februára 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Momentálne okrem toho, že má vlastnú spoločnosť DAPRO Consulting s. r. o., kde sa venuje profesionálne zodpovednej osobe, školeniam, poradenstvu, auditu, vypracovaniu dokumentácie podľa zákona o ochrane osobných údajov, vyučuje aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského predmet Ochrana osobných údajov.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
POPRAD / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
POPRAD / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out
POPRAD / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
BRATISLAVA / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
BRATISLAVA / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out
BRATISLAVA / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
BANSKÁ BYSTRICA / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out
BANSKÁ BYSTRICA / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
ŽILINA / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
ŽILINA / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out
ŽILINA / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
KOŠICE / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out
KOŠICE / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
TRNAVA / ZĽAVA 10% pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 81,00€ Sold out
KOŠICE / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
TRNAVA / Štandardná cena na 1 osobu 90,00€ Sold out
TRNAVA / ZĽAVA 5% registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 86,00€ Sold out