Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti = nové povinnosti pre realitné kancelárie od 15.5.2018


Detailné info

Udalosť sa skončila 25 apríl 2018


Povinnosti pre realitné kancelárie vyplývajúce z novely zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu.

Všetky povinné osoby, to znamená, že aj realitné kancelárie sú  povinné do 15.05.2018 vypracovať nový program vlastnej činnosti (v zmysle § 20) novely zákona. Novela zákona prináša celkom 97 zmien.

Tie najdôležitejšie sa dotýkajú najmä:

  • precizovania pojmov (politicky exponovaná osoba, identifikácia klienta, overenie identifikácie klienta a ďalšie),
  • zmien pri vykonávaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
  • zmien pri vykonávaní zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,
  • zmien pri povinnosti mlčanlivosti,
  • zmien pri tvorbe programu vlastnej činnosti povinnej osoby,
  • zmien pri spôsobe hodnotenia a riadenia rizík AML a FT,
  • nového ustanovenia o národnom hodnotení rizík,
  • zmien pri združení majetku,
  • zmien pri výkone kontroly zo strany finančnej spravodajskej jednotky,
  • zmien pri  správnych deliktoch a ukladania pokút,kde sa zvyšujú pokuty až do 5 mil. Eur.

Počas seminára si odprezentujeme a vysvetlíme zmeny v zákone č. 297/2008, tak aby ste si mohli následne upraviť program vlastnej činnosti, ktorý by spĺňal podmienky novelizovaného zákona.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia.

Harmonogram:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov
09.00 – 13.00 seminár

V rámci benefitného programu, len 29€ pre členov NARKS !

 

Profil lektora

Prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD.

1982 – 2002 – príslušník PZ, pôsobil v oblasti odhaľovania závažnej finančnej kriminality
1996 – spoluzakladateľ finančnej spravodajskej jednotky v SR
1998 – 2002 – riaditeľ Úradu finančnej polície v SR
2002 – doteraz – Akadémia PZ v Bratislave a pedagogický a vedecký pracovník
Absolvoval  množstvo zahraničných stáží a pobytov, najmä na finančných spravodajských jednotkách USA, Veľkej Británie, Talianska, Holandska, Francúzska, Švajčiarska, Belgicka, ČR a pod.
Autor mnohých monografií, vedeckých a odborných článkov k problematike ochrany pred praním špinavých peňazí a k problematike odhaľovania daňovej a finančnej kriminality  publikovaných doma aj v zahraničí.