Realitný maklér EXPERT – zmluvné vzťahy a aktuálne legislatívne zmeny


Detailné info


Školenie je určené pre pokročilých maklérov, ktorí sa orientujú v základných právnych predpisoch.

  • Vznik, zmena a zánik záväzkov
  • Zabezpečenie záväzkov (záložná zmluva, zmluvná pokuta, ručenie, zabezpečovací prevod práva)
  • Zmluva ako základný právny zaväzovací dôvod – pojem, rozlíšenie pomenovaná zmluva/nepomenovaná zmluva, vznik zmluvy
  • Kategórie zmluvných záväzkov
  • Záväzkové právo – pojem, právna úprava (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník)
  • Zmluvy o prevode vlastníckeho práva (kúpna, darovacie, zámenná zmluva)
  • Zmluvy o prenechaní veci na užívanie (nájomná zmluva a jej osobitné druhy – nájom a podnájom bytu/nebytového priestoru)
  • Tzv. obstarávateľské zmluvy (príkazná/mandátna/sprostredkovateľská/zmluva o obchodnom zastúpení)
  • Ďalšie zmluvy, ktoré môžu súvisieť s prácou realitného makléra (zmluva o diele, bankové zmluvy, poistná zmluva)
  • Aktuálne legislatívne zmeny

 

Rozvrh dňa:

08:30 – 09:00 hod.  Registrácia účastníkov
09:00 – 12:00 hod.  Zmluvné vzťahy I. 
12:00 – 13:00 hod.  Obedňajšia prestávka
13:00 – 15:00 hod.  Zmluvné vzťahy II. + aktuálne legislatívne zmeny

 

Školitelia:

Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

V rámci svojej vedeckej činnosti sa sústreďuje na zmluvné právo. Je autorkou viacerých monografických prác (Zmluvy o prevode vlastníctva, Nájomné zmluvy, Kúpna, zámenná a darovacia zmluva, Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva), vedeckých článkov a učebných textov. Zúčastňuje sa na domácich i zahraničných konferenciách, kde aktívne vystupuje. V súčasnosti pôsobí ako docentka na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde je garantkou nového študijného zamerania “Realitné právo” (viď na http://paneurouni.com/sk/media/media-nas/o-novom-studijnom-zamerani-fakulty-prava-ta3.html).

Rezervácia

Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 89,00€ Sold out
Registrovaný užívateľ portálu reality.sk 109,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 119,00€ Sold out