XXV. KONFERENCIA NARKS (interná konferencia pre členov NARKS)


Detailné info


NARKS pozýva svojich členov na XXV. Konferenciu, ktorá sa uskutoční dňa 8. decembra 2017 v DoubleTree by Hilton Hotel Bratislava v čase od 9.00 hod.

 

P R O G R A M

08:20 – 09:00 prezentácia účastníkov
09:00 – 11:30  XXV. Konferencia NARKS (Hilton Ballroom)
09:30 – 11:30  bezplatné školenie pre maklérov členských RK (sála Waldorf )

Počas internej konferencie bude prebiehať školenie pre maklérov členských realitných kancelárií NARKS ZDARMA.

 

1.Kataster nehnuteľností ako zdroj údajov o nehnuteľnostiach a právach k nehnuteľnostiam,

  • nehnuteľnosti, ktoré sú predmetnom evidovania v katastri nehnuteľností
  • práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri nehnuteľností a zápis práv do katastra nehnuteľností (vrátane problematiky záložného práva podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov)
  • inštitút opravy chyby v katastrálnom operáte
  • hodnovernosť údajov katastra nehnuteľností
  • ochrana dobrej viery v správnosť údajov katastra nehnuteľností
  • list vlastníctva

prednášatelia z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, Róbert Jakubáč, PhD. a JUDr. Dominika Vargová

2.Tri pohľady na bývanie

  • počiatky nájomného bývania
  • mobilné domy
  • spoločné dvory

prednášajúca Doc. JUDr. Denisa Dulaková, PhD.

 

Členov NARKS, ktorí sa nemôžu zúčastniť dňa  8. decembra 2017 XXV. konferencie NARKS, by sme chceli požiadať, aby zaslali svoje splnomocnenia na zastupovanie a hlasovanie vo Vašom mene mailom na narks@narks.sk.  Plna_moc

 

Realitná KONFERENCIA NARKS 2017 sa koná následne od 13,00 do 17,30 hod. a slávnostný GALAVEČER na záver od 19,30 hod. (zakúpiť vstupenky si môžete TU).

 

Tešíme sa na stretnutie a Vami.