Ako úspešne začať v realitách, 28.-29.9.2022


Detailné info


2-dňové Live online školenie pre začínajúcich maklérov

1. SVET REALÍT 1. časť

 • ako úspešne naštartovať realitnú kariéru
 • pracovné postupy a aktivity realitného makléra
 • čomu sa na začiatku vyvarovať
 • nábor správnych nehnuteľností
 • nastavenie ceny nehnuteľností
 • dohodnutie stretnutia cez telefón
 • čo sa pýtať pri získavaní nehnuteľnosti do ponuky
 • rady a príklady z praxe

2. SVET REALÍT 2. časť

 • obhliadka nehnuteľností
 • marketing nehnuteľností
 • ako správne inzerovať
 • práca s databázou kupujúcich
 • námietky pri uzatváraní obchodu
 • úspešné dokončenie obchodu
 • získanie referencie

3. PRÁVNE VZŤAHY A KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 • predaj, darovanie a prenájom nehnuteľnosti
 • druhy vecných práv ( spoluvlastnícke právo, podielové vlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, dražba)
 • vecné práva k cudzej veci (záložné právo, predkupné právo, zádržné právo, vecné bremeno)
 • ako správne pripraviť – sprostredkovateľskú zmluvu, kúpnu zmluvu, budúcu kúpnu zmluvu, zmluvu o prevode vlastníctva, nájomnú zmluvu, darovaciu zmluvu
 • načo slúži kataster a čo tam zistíte
 • čítanie LV
 • rozdiel medzi katastrálnou mapou a geodetickým plánom
 • aktuálne zmeny v katastrálnom zákone

4. FINANCOVANIE

 • podmienky hypotekárnych úverov
 • akceptovateľné typy nehnuteľností
 • ťarchy
 • akceptačné kritériá
 • úverové produkty
 • oceňovanie nehnuteľností

5. LIST VLASTNÍCTVA

 • obsah LV
 • vyhľadávanie cez katastrálny portál
 • na čo si dať pozor

Program dňa:

28.9.2022 (streda)
09:00 – 12:00 hod. – Realitná časť 1. časť
12:00 – 13:00 hod. – Obedňajšia prestávka
13:00 – 16:00 hod. – Realitná časť 2. časť

29.9.2022 (štvrtok)
09:00 – 12:00 hod. – Právo a kataster nehnuteľností
12:00 – 13:00 hod.  – Obedňajšia prestávka
13:00 – 15:00 hod. – Financovanie nehnuteľností
15:00 – 16:00 hod. – List vlastníctva

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné zrealizovať pred samotným konaním školenia.

99€ pre členov NARKS

159€ štandardná cena

 

 

ONLINE kurzom vás prevedieme cez aplikáciu ZOOM, po registrácii Vám budú zaslané platobné a prístupové údaje.

 

Profily lektorov

Mgr. Mário Glos C.I.P.S.
Od roku 2004 stojí na čele realitnej skupiny MGM, je medzinárodne certifikovaný realitný maklér, člen americkej asociácie realitných maklérov, profesionálny speaker HARD SKILLS a SOFT SKILLS zameraných na obchodné zručnosti s dôrazom na realitný biznis a realitný marketing. Jeho školení sa doteraz zúčastnilo viac ako 100 rôznych realitných kancelárií. Je interným školiteľom NARKS. Autor knihy REALITNÁ PRÍRUČKA (rok vydania 2012) a vzdelávacieho projektu „RealitnýVodičák.sk“, ktorý doteraz absolvovalo takmer 10 000 účastníkov, aktívny publicista a bloger – autor desiatok odborných článkov súvisiacich s realitnou problematikou.

Doc. JUDr. Denisa Duláková, PhD.
V rámci svojej vedeckej činnosti sa sústreďuje na zmluvné právo. Je autorkou viacerých monografických prác (Zmluvy o prevode vlastníctva, Nájomné zmluvy, Kúpna, zámenná a darovacia zmluva, Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva), vedeckých článkov a učebných textov. Zúčastňuje sa na domácich i zahraničných konferenciách, kde aktívne vystupuje. Ako riadna členka komisie pre rekodifikáciu súkromného práva odovzdala v septembri 2015 MS SR ucelenú pracovnú verziu návrhu nového Občianskeho zákonníka.

Ing. Ondrej Kozlovský
Ako autorizovaný geodet s 12 ročnou praxou sa pravidelne stretávam s problematikou katastra a nehnuteľností. Problémy realít poznám dôverne aj z toho dôvodu, že som bol spoluvlastníkom realitnej kancelárie. Počas svojej praxe som vyriešil viac ako 750 zákazok z oblasti nehnuteľností a majetko-právneho vyporiadania. Svoje skúsenosti odovzdávam jednak ako prizvaný odborník študentom stavebnej fakulty a rovnako prednášam na konferenciách, kde som vyslaný Komorou geodetov a kartografov. Tiež som členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snažím presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.