Elektronizácia katastra nehnuteľností


Detailné info

This event is running from 28 február 2023 until 28 február 2023. It is next occurring on 28. február 2023 10:00


Obsah webinára (28.02.2023, 10:00-12:00 hod.)

  1. Elektronizácia katastra nehnuteľností

– Špecifikácia elektronického podania

– Prístupové body

– Vymedzenie základných termínov: čo je kvalifikovaný elektronický podpis, mandátny certifikát, zaručená konverzia.

  1. Portál ESKN

– Základné funkcionality (kópia LV, mapový klient, vyhľadávanie)

– Elektronické služby (zoznam elektronických služieb)

– proces zaevidovania elektronického podania na okresnom úrade, katastrálnom odbore

  1. Elektronické podanie návrhu na začatie katastrálneho konania

– podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva

 

Výška poplatku

ZDARMA pre členov NARKS

39€ bez DPH štandardná cena (k cene bude pripočítaná DPH)

ONLINE cez aplikácia ZOOM, prístupové údaje Vám budú zaslané

Prednášajúci:

JUDr. Viktor Bugár

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu nastúpil na katastrálny odbor Okresného úradu Bratislava, kde po získaní doplňujúcej kvalifikácie rozhodoval o návrhoch na vklad vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Na legislatívno-právny odbor ÚGKK prestúpil v roku 2016 a začal sa venovať najmä tvorbe a pripomienkovaniu zmluvnej agendy úradu, rozhodoval o odvolaniach proti rozhodnutiam katastrálnych odborov, neskôr sa špecializoval na problematiku elektronizácie verejnej správy (e-Government) v rámci čoho organizoval a viedol niekoľko školení a odborných seminárov. Po ôsmych rokoch pôsobenia v štátnej správe sa rozhodol pre zmenu a prešiel do advokátskej kancelárie, kde pôsobí aj v súčasnosti. Je odborníkom a venuje sa hlavne oblasti nehnuteľností, stavebnému, správnemu a obchodnému právu. Má bohaté skúsenosti v danej oblasti, ktoré vie presadiť pri tvorbe a pripomienkovaní zmlúv a v rámci právneho poradenstva s klientmi.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Zdarma pre členov NARKS (vrátane členov čakateľov) 0,00€ Sold out
Štandardná cena (bez DPH) na 1 osobu 39,00€ Sold out