Financovanie nehnuteľností


Detailné info

This event is running from 13 jún 2023 until 13 jún 2023. It is next occurring on 13. jún 2023 10:00


Obsah kurzu / naučíte sa:

  • Druhy a podmienky financovania nehnuteľností
  • Hypotekárne financovanie a jeho modifikácie
  • Stavebné sporenie a iné formy financovania
  • Základné pravidlá bezpečnosti pri financovaní
  • Bankové produkty
  • Finančné sprostredkovanie a poradenstvo
  • Financovanie podnikateľov, Malých a stredných podnikov (Financovanie osobných potrieb, Financovanie podnikateľských zámerov)
  • Bankový schvaľovací proces

ONLINE LIVE, Zoom (prístupové údaje Vám budú zaslané)

Výška poplatku

0 € zdarma pre člena NARKS

29 € štandardná cena

(uchádzačovi, ktorý je platcom DPH bude k cene pripočítaná DPH)


Lektori

Ing. Jana Valkučáková, MBA

Svoju bankovú kariéru začala pri zavádzaní úverového procesu v bankovom prostredí.  Zastávala rôzne riadiace pozície v oblastiach financií, riadenia rizika a retailu; Neskôr pôsobila ako riaditeľka riadenia retailového rizika, obchodná riaditeľka a členka predstavenstva za oblasť riadenia poistenia, back office, zmluvnej dokumentácie, oceňovania kolaterálov v lokálnej banke. Od apríla 2022 pracuje ako manažér pre úvery, leasing a bankové úvery spoločnosti SWELL Financial Group, a.s.

V súčasnosti prednáša na stredných a vysokých školách finančnú gramotnosť.

 

Bc. Eva Gromová, EFA

Svoju kariéru v oblasti financovania Malých a stredných podnikateľov začala ešte v roku 2007 nástupom do banky na pozíciu podpory pobočkovej siete v danom segmente. Počas 9 rokov svojej bankovej praxe, prešla od základov všetko v danom segmente. Od podpory pobočiek, až po riadenie Odboru úverov pre malých a stredných podnikateľov, kde mala na starosti celý úverový proces, vrátane vývoja produktov, schvaľovania a vymáhania úverov. Od januára 2023 pôsobí ako manažér pre firemné finančné služby v spoločnosti SWELL Financial Group.

Je členom európskej asociácie finančného plánovania EFPA a odborným lektorom podnikateľskej akadémie JA vs PODNIKATEĽ.


Hlavný partner

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
ZDARMA pre členov NARKS (vrátane členov čakateľov) 0,00€ Sold out
Štandardná cena (bez DPH) na 1 osobu 29,00€ Sold out