Geometrický plán


Detailné info

This event is running from 7 december 2022 until 7 december 2022. It is next occurring on 7. december 2022 10:00


Školenie oboznámi na praktických príkladoch problematiku geometrických plánov

 

Obsah kurzu/naučíte sa:

Teoretický úvod:
Definícia a predpisy ku geometrickému plánu
Časti geometrického plánu – hlavička, výkaz výmer, grafické zobrazenie
Chýbajúce údaje katastra a ich vplyv na geometrický plán.
Objednanie geometrického plánu.
Nacenenie geometrického plánu – merné jednotky
Možné termíny spracovania geometrického plánu
Platnosť geometrického plánu.
Elektronický geometrický plán.
Technická správa geometrického plánu – záznam podrobného merania zmien

Praktická časť:
Geometrický plán C-KN stav – oddelenie / rozostavaná stavba
Geometrický plán E-KN – určenie vlastníckych práv do C-KN stavu
Geometrický plán – vecné bremeno – prechod/inžinierske siete
Geometrický plán – developerský projekt a práca s dielmi

Odpovede na otázky

 

Pre členov NARKS ZDARMA

 

ONLINE kurzom vás prevedieme cez aplikáciu ZOOM, po registrácii Vám budú zaslané prístupové údaje

Prednášajúci:

Ing. Ondrej Kozlovský
Ako autorizovaný geodet s 12 ročnou praxou sa pravidelne stretávam s problematikou katastra a nehnuteľností. Problémy realít poznám dôverne aj z toho dôvodu, že som bol spoluvlastníkom realitnej kancelárie. Počas svojej praxe som vyriešil viac ako 750 zákazok z oblasti nehnuteľností a majetkovo-právneho vyporiadania. Svoje skúsenosti odovzdávam jednak ako prizvaný odborník študentom stavebnej fakulty a rovnako prednášam na konferenciách, kde som vyslaný Komorou geodetov a kartografov. Tiež som členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snažím presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 0,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 39,00€ Sold out