Komunikácia a sebavedomie úspešného realitného makléra


Detailné info


Interaktívny workshop ktorého cieľom je

  • rozvíjanie kompetencií realitných maklérov pri rozpoznávaní jednotlivých typov osobností
  • vedieť využiť typológiu na nastavenie vhodnej obchodnej komunikácie v praxi
  • využívanie techník na uľahčenie vedenia obchodného rozhovoru a komunikácie
  • zvýšenie sebavedomia a asertivity
  • posilniť skúsenosti a ich využitie v praxi
  • rozvoj potenciálu a silných stránok
  • vysvetlíme pojem sebavedomie, komfortná zóna a kvadrant učenia a naučíme sa v ňom efektívne pracovať

 

Typológia osobnosti

V prvej časti si preberieme s účastníkmi školenia vlastnú typológiu osobnosti a jej využitie pri maximalizovaní svojho potenciálu.

Následne sa budeme zaoberať, ako rozpoznať typ osobnosti s ktorou komunikujeme ako na základe tejto typológie nastaviť efektívnu komunikáciu.

Techniky komunikácie

Vysvetlíme a zároveň sa naučíme používať efektívne nástroje v komunikácii:

  • navodenie pozitívnej emócie v komunikácii s klientom
  • schopnosť prerámovať negatívnu skúsenosť klienta
  • posilniť a zjednodušiť správnu realitu.

V druhej časti si vysvetlíme súvislosti učenia, komfortnej zóny a sebavedomia. Konkrétne termíny si pretavíme do situácií v realitnom biznise. Úlohou druhej časti bude projektovanie skúsenosti, z ktorých čerpáme sebavedomie. Účastníci vzdelávania si pomocou techniky zobrazia svoj osobnostný kapitál s jeho následným využitím.

 

Program dňa:
24.10.2019 (štvrtok)

08:45 – 09:00 Registrácia účastníkov
09:00 – 12:00 Workshop 1. časť
12:00 – 13:00 Obedňajšia prestávka
13:00 – 16:00 Workshop 2. časť

V cene je zahrnuté: lektor, audiovizuálna a prezentačná technika, seminárna  miestnosť, občerstvenie, certifikát.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Profil lektora

Stanislava Sorgerová

autorka projektu Expert na život, akreditovaná koučka, ktorá sa okrem koučingu aktívne venuje štúdiu psychológie. Za desať rokov jej pracovného života nadobudla skúsenosti s prácou s ľuďmi na korporátnej pôde i v podnikateľskej sfére. Jej kroky prešli z pozície firemného mentora, cez riadenie vzdelávania a HR prirodzene k založeniu vlastného projektu.