Licencovanie NARKS, Bratislava


Detailné info

This event is running from 27 február 2020 until 27 február 2020. It is next occurring on 27. február 2020 10:00


Licencovanie NARKS prebieha absolvovaním skúšky vo forme testu elektronickou formou.

 • Zodpovedný zástupca, ktorý vykonáva skúšku za Realitnú kanceláriu si vyberá z časov určených pre “Licencovanie RK” (dĺžka testu cca 80 min.).
 • Realitný maklér si vyberá z časov určených pre “Licencovanie maklérov” (dĺžka testu cca 50 min.)

PROGRAM DŇA
09:50 – 10:00  Registrácia
10:00 – 11:20  Licencovanie RK a maklérov
11:20 – 11:30  Registrácia
11:30 – 12:20  Licencovanie maklérov
13:20 – 13:30  Registrácia
13:30 – 14:20  Licencovanie maklérov

POPLATOK:

Člen NARKS (vrátane členov čakateľov):

 • Licencia realitný maklér NARKS 29€
 • Licencia realitná kancelária NARKS 59€

Nečlen NARKS (štandardná cena):

 • Licencia realitný maklér 49€
 • Licencia realitná kancelária 89€

Typ licencie si môžete vybrať podľa potreby a vlastného uváženia.*

Cena licencovania zahŕňa:

 • Prístup do e-learningu NARKS / počas 6 mesiacov
 • Testovanie NARKS / počas 6 mesiacov
 • Vydanie licencie (platnosť licencie pre maklérov je 3 roky, pre RK 5 rokov)
 • Používanie loga Licencovaný realitný maklér po dobu platnosti licencie – 3 roky, resp. Licencovaná realitná kancelária – 5 rokov
 • Zverejnenie v Registri držiteľov licencií NARKS (po dobu platnosti licencie, so súhlasom držiteľa licencie)
 • Marketingovú podporu Licencií NARKS

*Po úspešnom absolvovaní testu pre Realitnú kanceláriu získava zodpovedná osoba, ktorá absolvuje test automaticky aj licenciu makléra.

Testuje sa formou online testov v počítačových miestnostiach.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
1.Licencovanie Realitných kancelárií a maklérov (10:00 - 11:20hod.) Licencia RK člen NARKS 59€ / nečlen 89€ Licencia RM člen NARKS 29€ / nečlen 49€ 0,00€ Sold out
2.Licencovanie Realitných maklérov (11:30 - 12:20hod.) Člen NARKS (vrátane čl. čakateľov): 29€ / nečlen 49€ 0,00€ Sold out
3.Licencovanie Realitných maklérov (13:30 – 14:20hod.) Člen NARKS (vrátane čl. čakateľov): 29€ / nečlen 49€ 0,00€ Sold out