Čoho sa pri predaji nehnuteľnosti vyvarovať!?


Detailné info


Cieľom je vytvoriť systém zabraňujúci vzniku chýb pri predaji nehnuteľností a ich automatický kontroling.

 

  • Systém rozhodovania o zákazke.
  • Najčastejšie chyby pri predaji nehnuteľností?
  • Ako sa ich vyvarovať?
  • Ako chybám predchádzať?
  • Vytvorenie komunikačného systému, ktorý predchádza chybám.
  • Win, win, win.
  • Sebakontrola, a seba riadenie.
  • Oznámenie zlých správ, ako na to?
  • Čo robiť, keď predaj viazne.

 

Program dňa:

08:30 – 09:00 hod.  Registrácia účastníkov
09:00 – 12:00 hod.  1. časť
12:00 – 13:00 hod.  Obedňajšia prestávka
13:00 – 15:00 hod.  2. časť

V cene je zahrnuté: lektor, audiovizuálna a prezentačná technika, seminárna  miestnosť, občerstvenie, certifikát.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia.

 

Prednášajúci:

ing-tomas-matrasIng. Tomáš Matras, CRM ISO
Nehnuteľnostiam sa profesionálne venuje od roku 1997. Je členom Rady Asociácie realitných kancelárií ČR. Vyštudoval BIBS a.s. so zameraním na právo a management pod záštitou Nottingham Trent University kde dosiahol titulu BA (Hons). V roku 2011 ukončil štúdium na odbore realitné inžinierstvo na Ústave súdneho inžinierstva pri VUT v Brne, venujúcej sa realitnej problematike a znalectva, zakončený titulom Ing. Je certifikovaný maklér ARK ČR. Školí a prednáša realitný obchod a prax, ako na VUT v Brne tak i pre súkromné subjekty. Je pravidelným členom Komisie pre štátne záverečné skúšky v obore Realitné inžinierstvo. Je tvorcom MLS ARK ČR.

Rezervácia

Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 69,00€ Sold out
Registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 89,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 99,00€ Sold out