Nehnuteľnosti a dane


Detailné info


Dozviete sa všetko čo by ste mali vedieť o daniach pri prenájme a predaji nehnuteľnosti!

1.) PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ A DANE
– ZARADENIE/NEZARADENIE NEHNUTEĽNOSTI DO OBCHODNÉHO MAJETKU
– ODPISOVANIE NEHNUTEĽNOSTI
– NEHNUTEĽNOSŤ V BSM A INÉ FORMY VLASTNÍCTVA
– REGISTRÁCIA NA DAŇOVOM ÚRADE
– PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI Z POHĽADU DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

2.) PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI Z POHĽADU DANE Z PRIDANEJ HODNOTY
– OSLOBODENIE PRÍJMU Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI
– UPLATNENIE VÝDAVKOV PRI PRÍJMOCH Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI
– PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI Z POHĽADU DANE Z PRIDANEJ HODNOTY

3.) DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

 

Program dňa:

08:15 – 08:30 hod.  Registrácia účastníkov
08:30 – 13:00 hod. Nehnuteľnosti a dane

V cene je zahrnuté: lektor, audiovizuálna a prezentačná technika, seminárna  miestnosť, občerstvenie, certifikát.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia

 

Lektor:

Ing. Dagmar Bednáriková PhD.

Od roku 1994 sa venuje službám spojeným s vedením účtovníctva, mzdovej a ekonomickej agendy, od roku 2003 aj daňovému poradenstvu. Špecializuje sa na problematiku dane z príjmov, medzinárodné zdaňovanie a daň z pridanej hodnoty, aktívne sa zapája do legislatívnych procesov.
Členstvo: Komora daňových poradcov SR,  člen Metodicko-legislatívnej skupiny Slovenskej komory daňových poradcov pre DP FO.