Hodnota nehnuteľností


Detailné info


WORKSHOP priamo od špecialistu pre ohodnocovanie nehnuteľností a vedúceho tímu odhadcov v SR!

 

1. Faktory ovplyvňujúce cenu / hodnotu nehnuteľnosti

Komplexný pohľad na hodnotu nehnuteľnosti z pohľadu jej technických, ekonomických, právnych a polohových vlastností a administratívno – politického, ekonomického a sociálno – demografického prostredia. Hodnota vs. cena.

2. Nehnuteľnosť ako zábezpeka pri bankovom financovaní

Rezidenčné a komerčné nehnuteľnosti. Prečo je nehnuteľnosť akceptovaná bankou ako zabezpečenie, aké má výhody oproti iným zabezpečovacím nástrojom. Požiadavky na kvalitu / akceptovateľnosť nehnuteľnosti ako zábezpeky. Príklady nevhodných/menej vhodných nehnuteľností ako bankovej zábezpeky.

3. Aktuálne prostredie v SR s dopadom na hodnotu nehnuteľnosti

Regulatórne požiadavky s dopadom na nehnuteľnosť a jej hodnotu. Ohodnotenie nehnuteľnosti v SR. Trhová vs. všeobecná hodnota nehnuteľnosti.

4. Príklad ohodnotenia bytu / rodinného domu / komerčnej nehnuteľnosti

 

Rozsah:
08:45 – 09:00 – Registrácia účastníkov
09:00 – 13:00 – Workshop

V cene školenia je zahrnuté: lektor, prezentačné materiály, seminárna miestnosť, technické zabezpečenie,  občerstvenie a CERTIFIKÁT, ktorý získa každý absolvent.

Lektor:

Ing. Branislav Púchovský, PhD.

Znalec v odbore stavebníctvo v odvetviach odhad hodnoty nehnuteľností a odhad hodnoty stavebných prác. Po 11 rokoch v akademickom prostredí, na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, s orientáciou na problematiku oceňovania stavebných prác a oceňovania nehnuteľností, aktuálne rovnako dlhú dobu pôsobí v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, ako špecialista pre ohodnocovanie nehnuteľností a vedúci tímu odhadcov v SR. V ohodnocovaní sa snaží o zmenu pohľadu na hodnotu nehnuteľnosti z administratívno – vyhláškového na trhový.

Rezervácia

Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 59,00€ Sold out
Registrovaný užívateľ portálu Reality.sk 69,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 89,00€ Sold out