Pozemkové právo II – praktické príklady na základe časti I


Detailné info

This event is running from 31 máj 2022 until 31 máj 2022. It is next occurring on 31. máj 2022 10:00


Live webinár na ktorom sa absolvent oboznámi s praktickými príkladmi

                                                                                                     

WEBINÁR ZDARMA PRE ČLENOV NARKS

 

Pozemkové právo II – praktické príklady na základe časti I

– praktické príklady – prístup na pozemok, nezapísané stavby a oprava údajov, územný plán, dedičstvo, vecné bremeno, mladiství

 

CENA 35€│zdarma pre členov NARKS

ONLINE LIVE│cez aplikáciu ZOOM, po registrácii Vám budú zaslané prístupové údaje

 

Profil lektora

Ing. Ondrej Kozlovský
Ako autorizovaný geodet s 12 ročnou praxou sa pravidelne stretávam s problematikou katastra a nehnuteľností. Problémy realít poznám dôverne aj z toho dôvodu, že som bol spoluvlastníkom realitnej kancelárie. Počas svojej praxe som vyriešil viac ako 750 zákazok z oblasti nehnuteľností a majetkovo-právneho vyporiadania. Svoje skúsenosti odovzdávam jednak ako prizvaný odborník študentom stavebnej fakulty a rovnako prednášam na konferenciách, kde som vyslaný Komorou geodetov a kartografov. Tiež som členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snažím presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 0,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 35,00€ Sold out