Vysporiadanie pozemkov


Detailné info

Udalosť sa skončila 21 jún 2019


Intenzívny workshop v malej skupine s individuálnym prístupom!


Garantujeme

  • osobitnejší a otvorenejší prístup k informáciám
  • možnosť konzultácie na mieste
  • individuálne venovanie sa problematike / prípadu
  • malú skupinu účastníkov (5 max. 6)

 

Majetkovoprávne vysporiadanie

(21.6.2019 / 09,00 – 15,00)

  • Pozemok registra E-KN a C-KN
  • Geometrický plán
  • Vysporiadanie pozemkov – skúsenosti typy/triky
  • Jednoduché pozemkové úpravy

 

V cene je zahrnuté: lektor, audiovizuálna a prezentačná technika, seminárna  miestnosť, občerstvenie, certifikát.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia.

POZOR! kapacita miest obmedzená (max. 6)

 

Profil lektora

Ing. Ondrej Kozlovský
Ako autorizovaný geodet s 12 r. praxou sa pravidelne stretávam s problematikou katastra a nehnuteľností. Problémy realít poznám dôverne aj z toho dôvodu, že som bol spoluvlastníkom realitnej kancelárie. Počas svojej praxe som vyriešil viac ako 750 zákazok z oblasti nehnuteľností a majetkovo-právneho vyporiadania. Svoje skúsenosti odovzdávam jednak ako prizvaný odborník študentom stavebnej fakulty a rovnako prednášam na konferenciách, kde som vyslaný Komorou geodetov a kartografov. Tiež som členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snažím presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.