Exkluzívne dvojdňový workshop „POZEMKY“


Detailné info

This event is running from 14 jún 2019 until 21 jún 2019. It is next occurring on 14. jún 2019


Intenzívny workshop v malej skupine s individuálnym prístupom!


Garantujeme

 • osobitnejší a otvorenejší prístup k informáciám
 • možnosť konzultácie na mieste
 • individuálne venovanie sa problematike / prípadu
 • malú skupinu účastníkov (5 max. 6)

Exkluzívne dvojdňový workshop za výhodnú cenu s možnosťou objednania aj samostatne (jednodňovo)!

 

Pozemky – stavby a územný plán

(14.6.2019 / 09,00 – 15,00)

 • Kvalita údajov katastra
 • Obmedzenia – ochranné pásma.
 • Efektívna práca s údajmi katastra na internete.
 • Územný plán – územno plánovacia informácia.

Majetkovoprávne vysporiadanie

(21.6.2019 / 09,00 – 15,00)

 • Pozemok registra E-KN a C-KN
 • Geometrický plán
 • Vyporiadanie pozemkov – skúsenosti typy/triky
 • Jednoduché pozemkové úpravy

člen NARKS: dvojdňový workshop 168€ (jednodňový 99€)

 

nečlen NARKS dvojdňový workshop 219€ (jednodňový 129€)

 

V cene je zahrnuté: lektor, audiovizuálna a prezentačná technika, seminárna  miestnosť, občerstvenie, certifikát.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia faktúry (príp. zálohovej faktúry), najneskôr však 2 pracovné dni pred konaním školenia.

POZOR! kapacita miest obmedzená (max. 6)

 

Profil lektora

Ing. Ondrej Kozlovský
Ako autorizovaný geodet s 12 r. praxou sa pravidelne stretávam s problematikou katastra a nehnuteľností. Problémy realít poznám dôverne aj z toho dôvodu, že som bol spoluvlastníkom realitnej kancelárie. Počas svojej praxe som vyriešil viac ako 750 zákazok z oblasti nehnuteľností a majetkovo-právneho vyporiadania. Svoje skúsenosti odovzdávam jednak ako prizvaný odborník študentom stavebnej fakulty a rovnako prednášam na konferenciách, kde som vyslaný Komorou geodetov a kartografov. Tiež som členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snažím presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Člen NARKS / Pozemky - stavby a územný plán (jednodňový workshop) 99,00€ Sold out
Člen NARKS / Majetkovoprávne vyporiadanie (jednodňový workshop) 99,00€ Sold out
Člen NARKS Pozemky - stavby, územný plán + Majetkovoprávne vyporiadanie (dvojdňový workshop) 168,00€ Sold out
Nečlen NARKS / Pozemky - stavby a územný plán (jednodňový workshop) 129,00€ Sold out
Nečlen NARKS / Majetkovoprávne vyporiadanie (jednodňový workshop) 99,00€ Sold out
Nečlen NARKS Pozemky - stavby, územný plán + Majetkovoprávne vyporiadanie (dvojdňový workshop) 219,00€ Sold out