Akreditovaný kurz Realitný maklér – živnosť


Detailné info


Akreditovaný profesijný kurz REALITNÝ MAKLÉR

Kurz pre získanie realitnej živnosti v zmysle Živnostenského zákona SR


NARKS otvára v poradí druhý prípravný profesijný kurz pre realitných maklérov pre získanie odborných vedomostí a kompetencií potrebných pre živnostenské oprávnenie.

(Všetky podmienky sú uvedené v Živnostenskom zákone, príloha 2, por. č. 61)

 

Termín kurzu

Začiatok kurzu 9. október (piatok)

Kurz bude prebiehať 2 mesiace, 2 dni v týždni, vždy v piatok a v sobotu.

 

* S možnosťou výhodného financovania na tretiny (bez navýšenia). Úhradu je možné si rozdeliť na 3 splátky. V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, náklady na odborné a organizačné zabezpečenie školenia, občerstvenie a záverečná skúška (po úspešnom absolvovaní aj certifikát).

* Posledná splátka musí byť uhradená pred záverečnou skúškou.

 

Po úspešnom absolvovaní kurzu a zložení odbornej skúšky získate
osvedčenie o kvalifikácii,
na základe ktorého môžete požiadať o

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNENIE!

 

Realitnú činnosť, teda sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností od 1.2.2020 môžu vykonávať :

  • záujemcovia s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním (*vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru) ALEBO
  • záujemcovia so stredoškolským vzdelaním s maturitou a absolvovaním akreditovaného kurzu pre profesiu realitný maklér a 2-ročnou praxou. (Nahradila sa teda 5-ročná prax a doplnila dôležitá povinnosť odbornej prípravy). Realitných sprostredkovateľov, ktorí už realitnú činnosť vykonávajú sa novela nedotýka.

Tento kurz predstavuje jedinečný rozsah 150 hodín, zahŕňa 19 odborných tém a viac ako 50 podtém. Záverečná skúška pozostáva z písomného testu, prezenčnou formou. Pre viac informácií kliknite TU

 

Odborným garantom profesijného kurzu „REALITNÝ MAKLÉR“ organizovaného Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS) je realitný profesionál Mgr. Mário Glos, viceprezident NARKS a CEO realitnej skupiny MGM, dlhoročný školiteľ a aktívny publicista. Kvalitu výuky zabezpečuje ďalších 24 odborných lektorov, ktorí sú akreditovaní k rôznym témam. Je zabezpečená ich alternácia pre bezproblémový priebeh kurzu. Tento kurz spĺňa najvyššie požiadavky na vzdelanie – podieľajú sa na ňom priamo pedagógovia z univerzít. Cieľom kurzu je, aby účastníci po jeho úspešnom absolvovaní a zložení skúšky získali doživotne uznávaný doklad o vzdelaní a odbornej príprave pre prácu realitného makléra.

 Kurz navyše zahŕňa:

Európsku CEPI Atestáciu!  Tento kurz je uznaný CEPI – Európskou asociáciou realitných profesií so sídlom v Bruseli. CEPI udelením atestácie osvedčuje, že akreditovaný kurz NARKS zodpovedá profesionálnym štandardom CEPI. Každý úspešný absolvent kurzu získa aj európsky certifikát k realitnej profesii.

 

Absolvent kurzu „Realitný maklér“ získa prístup na 6 mesiacov do e-learningu NARKS a môže získať navyše NARKS licenciu a možnosť používať logo Licencovaný realitný maklér „LRM“ (po dobu 3 rokov)

 

 

Podmienky realizácie kurzu:
I. V prípade nedostatočného počtu účastníkov si Akadémia NARKS vyhradzuje právo kurz neuskutočniť, prípadne presunúť na iný termín.

II. Požadované vstupné vzdelanie: úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

III. Akadémia NARKS si vyhradzuje právo na zmenu miesta konania kurzu, a to v rámci jedného mesta.

IV. Po naplnení kapacity kurzu sa budú môcť ďalší záujemcovia zúčastniť až na ďalšom stanovenom kurze, a to z dôvodu zabezpečenia kvality vzdelávania.

V. Vydanie osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Realitný maklér bude možné na základe úspešného absolvovania záverečnej skúšky a po uhradení celej sumy účastníckeho poplatku.

V. Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania budú vydané v zákonom stanovenej písomnej forme (po uhradení účastníckeho poplatku) v zmysela Zákona o celoživotnom vzdelávaní.

Akreditáciu MŠVVŠ SR pre profesiu „Realitný maklér“ získala Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska 26. mája 2017 pod značkou POA: 3538/2017/56/1. Pre detail akreditácie klikni tu.

 

Odborný garant:

Mgr. Mário Glos C.I.P.S. – viceprezident NARKS

Od roku 2004 stojí na čele realitnej skupiny MGM, je medzinárodne certifikovaný realitný maklér, profesionálny speaker HARD SKILLS a SOFT SKILLS zameraných na obchodné zručnosti s dôrazom na realitný biznis a realitný marketing. Jeho školení sa doteraz zúčastnilo viac ako 100 rôznych realitných kancelárií. Je interným školiteľom NARKS. Autor knihy REALITNÁ PRÍRUČKA a vzdelávacieho projektu „RealitnýVodičák.sk“, ktorý doteraz absolvovalo takmer 10 000 účastníkov, aktívny publicista a bloger.

Lektori:

Mgr. Mário Glos, Doc. JUDr. Denisa Duláková PhD., Ing. Igor Cibulka, Ing. Karin Gronová, Mgr. Róbert Jakubáč PhD., JUDr. Odeta Poldaufová, Ján Palenčár, Mgr. Martin Lazík, Ing. Rastislav Štalmach, prof. Ing. Jozef Stieranka PhD., Mgr. Marek Múčka, Doc. Ing. Naďa Antošová PhD., Branislav Špirk, Bc. Stanislava Sorgerová.
Ďalší lektori: Ing. Jozef Sýkora Msc, MBA, Ing. Adriena Litomerická, Ing. Andrea Marcinová, PhDr. Pavol Lorenc, Doc. Mgr. Anna Lašáková PhD., Ing. Ľubica Hudecová PhD., Mgr. Alena Pažitná, JUDr. Andrej Lalinský, Ing. Zsolt Szabó, Ing. Dagmar Bednáriková PhD., Bc. Martina Vaško Sabolová.

 

Naši lektori sú uznávaní experti z praxe. Majú mnohoročné skúsenosti v danom odbore, a preto sú otvorení Vašim otázkam a ochotní diskutovať a hľadať riešenia na konkrétne problémy.

E-mail: vzdelavanie@narks.sk
Tel.: 0902 952 454

Rezervácia

Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre člena NARKS na 1 os. (vrátane člena čakateľa) 1 190,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 1 390,00€ Sold out