Akreditovaný kurz Realitný maklér – živnosť


Detailné info

This event is running from 15 august 2024 until 15 august 2024. It is next occurring on 15. august 2024


Akreditovaný profesijný kurz REALITNÝ MAKLÉR

Kurz pre získanie realitnej živnosti v zmysle Živnostenského zákona SR

 

✅ začiatok (štvrtok) 15. august 2024

koniec (sobota) 05. októbra 2024

Kurz prebieha 2 – 3 dni v týždni, začiatok vo štvrtok, následne piatky a v soboty (účastníci dostanú detailný harmonogram výučby).

Forma kurzu: dištančne, naživo online

 

* S možnosťou výhodného financovania na tretiny (bez navýšenia) Úhradu je možné si rozdeliť na 3 splátky. V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, náklady na odborné a organizačné zabezpečenie školenia, záverečná skúška a po úspešnom absolvovaní osvedčenie.
* Posledná splátka musí byť uhradená pred záverečnou skúškou.

 

Výška poplatku

1430€ zvýhodnená cena pre člena NARKS

1550€ štandardná cena

Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.

Chcete získať kurz zadarmo?

Požiadajte o preplatenie cez úrad práce!


Po absolvovaní kurzu a úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti získate osvedčenie o kvalifikácii, na základe ktorého môžete požiadať o

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNENIE


Realitná činnosť
, teda sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, ako viazaná živnosť sa od 1.8.2021 získava:

preukázaním vysokoškolského vzdelania ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru,

úplným  stredným vzdelaním s maturitnou skúškou, prípadne vysokoškolským vzdelaním v inom odbore a osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Od 1. augusta 2021 sa tak vypúšťa povinnosť preukazovania 2 ročnej praxe. 

 

Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z., pod značkou 3538/2022/5/1, 3875/2024/19/1

 

Tento kurz predstavuje jedinečný rozsah 150 hodín, zahŕňa 19 odborných tém a viac ako 50 podtém. Záverečná skúška pozostáva z písomného testu, online formou.
Pre viac informácií kliknite TU.

 

V prípade profesijného kurzu „REALITNÝ MAKLÉR“ organizovaného Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS) je garantom Mgr. Mário Glos, člen predsedníctva NARKS, CEO realitnej skupiny MGM, profesionálny speaker HARD SKILLS a SOFT SKILLS zameraných na obchodné zručnosti s dôrazom na realitný biznis a realitný marketing. Kvalitu výuky zabezpečuje 24 ďalších odborných lektorov, ktorí sú akreditovaní k rôznym témam. Je zabezpečená ich alternácia pre bezproblémový priebeh kurzu. Všetko je schválené tak, aby tento kurz spĺňal najvyššie požiadavky na vzdelanie. Cieľom kurzu je, aby účastníci po jeho úspešnom absolvovaní a zložení skúšky získali doživotne uznávaný doklad o vzdelaní a odbornej príprave pre prácu realitného makléra.

 Kurz navyše zahŕňa:

Európsku CEPI Atestáciu!  Tento kurz je uznaný CEPI – Európskou asociáciou realitných profesií so sídlom v Bruseli. CEPI udelením atestácie osvedčuje, že akreditovaný kurz NARKS zodpovedá profesionálnym štandardom CEPI. Každý úspešný absolvent kurzu získa aj európsky certifikát k realitnej profesii.

 

Absolvent kurzu „Realitný maklér“ získa prístup na 6 mesiacov do e-learningu NARKS s vydaním licencie a možnosť používania loga Licencovaný realitný maklér „LRM“ (po dobu 3 rokov)

 

 

Podmienky organizátora:
I. V prípade nedostatočného počtu účastníkov si vyhradzujeme právo kurz neuskutočniť, resp. presunúť na iný termín.

II. Právo na zmenu harmonogramu so zachovaním tém a rozsahu 150 hodín výučby a to len v prípade choroby alebo iných výnimočných dôvodov prekážky zo strany lektora, alebo organizátora kurzu.

III. Požadované vstupné vzdelanie: úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

IV. Právo na zmenu miesta konania.

V. Vyhradzujeme si právo, že po naplnení kapacity kurzu sa budú môcť ďalší záujemcovia zúčastniť až na ďalšom stanovenom kurze, a to z dôvodu zabezpečenia kvality vzdelávania.

VI. Vydanie osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Realitný maklér bude možné na základe úspešného absolvovania záverečnej skúšky a po uhradení celej sumy účastníckeho poplatku.

VII. Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania budú vydané po uhradení účastníckeho poplatku.

Odborný garant:

Mgr. Mário Glos C.I.P.S. (člen predsedníctva NARKS)

Od roku 2004 stojí na čele realitnej skupiny MGM, je medzinárodne certifikovaný realitný maklér, profesionálny speaker HARD SKILLS a SOFT SKILLS zameraných na obchodné zručnosti s dôrazom na realitný biznis a realitný marketing. Jeho školení sa doteraz zúčastnilo viac ako 100 rôznych realitných kancelárií. Je interným školiteľom NARKS. Autor knihy REALITNÁ PRÍRUČKA a vzdelávacieho projektu „RealitnýVodičák.sk“, ktorý doteraz absolvovalo takmer 10 000 účastníkov, aktívny publicista a bloger.

 

Lektori:
Mgr. Mário Glos, prof. JUDr. Denisa Dulaková, PhD., Ing. Karin Gronová, JUDr. Róbert Jakubáč PhD., JUDr. Odeta Poldaufová, Ján Palenčár, Mgr. Martin Lazík, prof. Ing. Jozef Stieranka PhD., Doc. Ing. Naďa Antošová PhD., Mgr. Stanislava Gregor Sorgerová, Ing. Dagmar Bednáriková PhD., Ing. Ondrej Kozlovský, Mgr. Marek Múčka, Marian Paták.
Ďalší lektori: Ing. Martin Čapo, Ing. Zuzana Jakabíková, Ing. Adriena Litomerická, Ing. Andrea Marcinová, Ing. Ľubica Hudecová PhD., Ing. Zsolt Szabó, Bc. Martina Vaško Sabolová, Ing. Iveta Hestericová, Ing. Mária Bruthansová, Ing. Rastislav Štalmach, JUDr. Andrej Lalinský a Branislav Špirk.

Naši lektori sú uznávaní experti z praxe. Majú mnohoročné skúsenosti v danom odbore, a preto sú otvorení Vašim otázkam a ochotní diskutovať a hľadať riešenia na konkrétne problémy.

 

E-mail: akademia@narks.sk
Tel.: 0902 357 259

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Cena na 1 osobu člen NARKS (vrátane člena čakateľa) 1 430,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 1 550,00€ Sold out