Akreditovaný kurz Realitný maklér – živnosť


Detailné info

This event is running from 13 január 2022 until 13 január 2022. It is next occurring on 13. január 2022


Akreditovaný profesijný kurz REALITNÝ MAKLÉR

Kurz pre získanie realitnej živnosti v zmysle Živnostenského zákona SR

  

NOVOROČNÝ TERMÍN KURZU „Realitný maklér“

Kurz pre získanie realitnej živnosti

 

✅ začiatok (štvrtok) 13. január 2022

koniec (sobota) 12. marec 2022

Kurz prebieha 2 dni v týždni, vždy v piatok a v sobotu

Forma kurzu: live online (v rámci opatrení v súvislosti s COVID-19 a výnimkou MŠ VVaŠ SR dočasne naživo online).

 

* S možnosťou výhodného financovania na tretiny (bez navýšenia). Úhradu je možné si rozdeliť na 3 splátky. V poplatku sú zahrnuté študijné materiály, náklady na odborné a organizačné zabezpečenie školenia, občerstvenie a záverečná skúška (po úspešnom absolvovaní aj certifikát).* Posledná splátka musí byť uhradená pred záverečnou skúškou.


Po absolvovaní kurzu a úspešnom absolvovaní skúšky odbornej spôsobilosti získate osvedčenie o kvalifikácii, na základe ktorého môžete požiadať o

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNENIE!


Realitná činnosť
, teda sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností, ako viazaná živnosť sa od 1.8.2021 získava:

preukázaním vysokoškolského vzdelania ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru,

úplným  stredným vzdelaním s maturitnou skúškou, prípadne vysokoškolským vzdelaním v inom odbore a osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu v odbore vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Od 1. augusta 2021 sa tak vypúšťa povinnosť preukazovania 2 ročnej praxe. 

 

Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z.

Akreditáciu MŠVVŠ SR pre profesiu „Realitný maklér“ získala Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska 26. mája 2017 pod značkou POA: 3538/2017/56/1. Pre detail akreditácie klikni TU.

Tento kurz predstavuje jedinečný rozsah 150 hodín, zahŕňa 19 odborných tém a viac ako 50 podtém. Záverečná skúška pozostáva z písomného testu, *prezenčnou formou. Pre viac informácií kliknite TU.
( *výnimkou MŠ VVaŠ SR dočasne online formou)

 

V prípade profesijného kurzu „REALITNÝ MAKLÉR“ organizovaného Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska (NARKS) je garantom Mgr. Mário Glos, viceprezident NARKS, CEO realitnej skupiny MGM, profesionálny speaker HARD SKILLS a SOFT SKILLS zameraných na obchodné zručnosti s dôrazom na realitný biznis a realitný marketing. Kvalitu výuky zabezpečuje 24 ďalších odborných lektorov, ktorí sú akreditovaní k rôznym témam. Je zabezpečená ich alternácia pre bezproblémový priebeh kurzu. Všetko je schválené tak, aby tento kurz spĺňal najvyššie požiadavky na vzdelanie. Cieľom kurzu je, aby účastníci po jeho úspešnom absolvovaní a zložení skúšky získali doživotne uznávaný doklad o vzdelaní a odbornej príprave pre prácu realitného makléra.

 Kurz navyše zahŕňa:

Európsku CEPI Atestáciu!  Tento kurz je uznaný CEPI – Európskou asociáciou realitných profesií so sídlom v Bruseli. CEPI udelením atestácie osvedčuje, že akreditovaný kurz NARKS zodpovedá profesionálnym štandardom CEPI. Každý úspešný absolvent kurzu získa aj európsky certifikát k realitnej profesii.

 

Absolvent kurzu „Realitný maklér“ získa prístup na 6 mesiacov do e-learningu NARKS s vydaním licencie a možnosť používania loga Licencovaný realitný maklér „LRM“ (po dobu 3 rokov)

 

 

Podmienky:
I. V prípade nedostatočného počtu účastníkov si vyhradzujeme právo kurz neuskutočniť, resp. presunúť na iný termín.

II. Požadované vstupné vzdelanie: úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou.

III. Právo na zmenu miesta konania.

IV. Vyhradzujeme si právo, že po naplnení kapacity kurzu sa budú môcť ďalší záujemcovia zúčastniť až na ďalšom stanovenom kurze, a to z dôvodu zabezpečenia kvality vzdelávania.

V. Vydanie osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu Realitný maklér bude možné na základe úspešného absolvovania záverečnej skúšky a po uhradení celej sumy účastníckeho poplatku.

V. Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania budú vydané po uhradení účastníckeho poplatku.

 

Výška poplatku

1390€ štandardná cena

1190€ zvýhodnená cena pre člena NARKS

Odborný garant:

Mgr. Mário Glos C.I.P.S. – viceprezident NARKS

Od roku 2004 stojí na čele realitnej skupiny MGM, je medzinárodne certifikovaný realitný maklér, profesionálny speaker HARD SKILLS a SOFT SKILLS zameraných na obchodné zručnosti s dôrazom na realitný biznis a realitný marketing. Jeho školení sa doteraz zúčastnilo viac ako 100 rôznych realitných kancelárií. Je interným školiteľom NARKS. Autor knihy REALITNÁ PRÍRUČKA a vzdelávacieho projektu „RealitnýVodičák.sk“, ktorý doteraz absolvovalo takmer 10 000 účastníkov, aktívny publicista a bloger.

Lektori:

Mgr. Mário Glos, Doc. JUDr. Denisa Duláková PhD., Ing. Igor Cibulka, Ing. Karin Gronová, Mgr. Róbert Jakubáč PhD., JUDr. Odeta Poldaufová, Ján Palenčár, Mgr. Martin Lazík, Ing. Rastislav Štalmach, prof. Ing. Jozef Stieranka PhD., Mgr. Marek Múčka, Doc. Ing. Naďa Antošová PhD., Branislav Špirk, Bc. Stanislava Sorgerová, Ing. Dagmar Bednáriková PhD.
Ďalší lektori: Ing. Jozef Sýkora Msc, MBA, Ing. Adriena Litomerická, Ing. Andrea Marcinová, PhDr. Pavol Lorenc, Doc. Mgr. Anna Lašáková PhD., Ing. Ľubica Hudecová PhD., Mgr. Alena Pažitná, JUDr. Andrej Lalinský, Ing. Zsolt Szabó, Bc. Martina Vaško Sabolová.

Naši lektori sú uznávaní experti z praxe. Majú mnohoročné skúsenosti v danom odbore, a preto sú otvorení Vašim otázkam a ochotní diskutovať a hľadať riešenia na konkrétne problémy.

 

E-mail: vzdelavanie@narks.sk
Tel.: 0902 952 454

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Štandardná cena na 1 osobu 1 390,00€ Sold out
Cena na 1 osobu člen NARKS (vrátane člena čakateľa) 1 190,00€ Sold out