Stáž študentov PEVŠ v RK NARKS (prebieha)


Detailné info

This event is running from 3 apríl 2023 until 3 apríl 2023. It is next occurring on 3. apríl 2023


NARKS v spolupráci s Paneurópskou vysokou školou, Fakultou práva opätovne organizuje stáž pre študentov Paneurópskej vysokej školy, ktorí si zvolia študijné zameranie Realitné právo. Realitné kancelárie (členovia NARKS), ktoré sa zapoja do projektu, získajú viacero výhod – od Paneurópskej vysokej školy obdržia čestný certifikát o podpore rozvoja duálneho vzdelávania na Slovensku, ktorým sa môžu prezentovať na svojej webovej stránke, no najmä budú môcť bezprostredne ovplyvniť rozvoj mladých ľudí a získať potenciálnych kolegov či zamestnancov, pripravených do praxe. Stáž študentov je bezplatná!

Termín: v období medzi 01.03.-31.05.2023

Trvanie: 5 dní, 5 hodín/denne

 

Pre bližšie informácie ako i zaradenie do programu je potrebné nás kontaktovať čo najskôr, aby sa študenti mohli hlásiť na stáže už od začiatku semestra.

Posledný termín zapojenia do stáže je do 20.02.2023!

E-mail: vzdelavanie@narks.sk
Tel.: 0902 952 454