Vybrané portály na úseku katastra nehnuteľností


Detailné info

This event is running from 30 máj 2023 until 30 máj 2023. It is next occurring on 30. máj 2023 10:00


Obsah webinára (30.05.2023, 10:00-12:00 hod.)

Portál ESKN

– Funkcionality

– Podanie oznámenia o návrhu na vklad

– Výpis z listu vlastníctva na právne účely

– Podanie návrhu na vklad – kúpnej, darovacej zmluvy a pod.

– Zápis geometrického plánu a vecného bremena

– Evidencia podaní

 

Portál Mapový klient ZBGIS (Mapka)

– Vyhľadávanie údajov

– Výpis z listu vlastníctva

– Vrstvy a podkladové mapy

– Meranie, kreslenie a pod.

 

Portál CICA

– Vyhľadávanie údajov

– Výhody

 

Výška poplatku

ZDARMA pre členov NARKS

39€ bez DPH štandardná cena (k cene bude pripočítaná DPH)

ONLINE cez aplikácia ZOOM, prístupové údaje Vám budú zaslané

Prednášajúci:

JUDr. Viktor Bugár

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu nastúpil na katastrálny odbor Okresného úradu Bratislava, kde po získaní doplňujúcej kvalifikácie rozhodoval o návrhoch na vklad vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Na legislatívno-právny odbor ÚGKK prestúpil v roku 2016 a začal sa venovať najmä tvorbe a pripomienkovaniu zmluvnej agendy úradu, rozhodoval o odvolaniach proti rozhodnutiam katastrálnych odborov, neskôr sa špecializoval na problematiku elektronizácie verejnej správy (e-Government) v rámci čoho organizoval a viedol niekoľko školení a odborných seminárov. Po ôsmych rokoch pôsobenia v štátnej správe sa rozhodol pre zmenu a prešiel do advokátskej kancelárie, kde pôsobí aj v súčasnosti. Je odborníkom a venuje sa hlavne oblasti nehnuteľností, stavebnému, správnemu a obchodnému právu. Má bohaté skúsenosti v danej oblasti, ktoré vie presadiť pri tvorbe a pripomienkovaní zmlúv a v rámci právneho poradenstva s klientmi.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Zdarma pre členov NARKS (vrátane členov čakateľov) 0,00€ Sold out
Štandardná cena (bez DPH) na 1 osobu 39,00€ Sold out