XXIX. Konferencia NARKS (interná konferencia pre členov NARKS)


Detailné info


XXIX. Konferencia NARKS, Pezinok, 5.8.2021

POZVÁNKA

Vážený člen NARKS,
pozývame Vás na príjemnú letnú 29. konferenciu NARKS v priestoroch krásneho zámku Šimák v Pezinku, ktorá sa uskutoční dňa 5. augusta 2021 (štvrtok) od 9,30 do 17,00 hod.

Miesto:

Zámok Šimák Palace Art hotel v Pezinku

 

P R O G R A M

09,00 – 10,00 h. – Prezentácia účastníkov
10,00 – 13,00 h. – XXIX. Konferencia NARKS

13,00 – 14,00 h. – Slávnostný obed
14,00 – 16,30 h. – Sprievodný program

 

Členov NARKS, ktorí sa nemôžu zúčastniť dňa 5. augusta 2021 rokovania 29. výročnej konferencie NARKS, by sme chceli požiadať, aby zaslali svoje splnomocnenia na zastupovanie a hlasovanie vo Vašom mene mailom na narks@narks.sk: PLNÁ MOC

 

Prihláška s pozvánkou bola zaslaná e-mailom dňa 13.7.2021. Rokovací program a materiály budú zaslané v termíne do 14 dní pred konferenciou.

 

Tešíme sa na stretnutie a Vami!