Program

Rozsah školenia

09.02.2017 (10 vyučovacích hodín)

10.02.2017 (10 vyučovacích hodín)

16.02.2017 Exkurzia + Záverečný test (5 vyučovacích hodín)

Miesto konania: miestnosť C 214 na 2.posch. bloku C (výšková budova) Stavebnej fakulty STU, vstup cez hlavnú vrátnicu z ul. I. Karvaša.

© Copyright 2024 – Akadémia NARKS