PORADCA PODNIKATEĽA je značkou, ktorá sa už v roku 1990 ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy do bežnej praxe a stala sa uznávanou autoritou v oblasti poskytovania ekonomických a právnych informácií formou odborných publikácií, komunitných internetových portálov a vzdelávania.
Viac informácií o PP  >>

Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS) začiatkom roka 2018 podpísala zmluvu o spolupráci s lídrom vo vzdelávaní podnikateľov, Poradcom podnikateľa, spol. s r.o. (PP) za účelom vzájomnej spolupráce pri organizácii vzdelávacích aktivít.

 

Videoškolenia

Elektronický návrh na vklad do katastra

Náležitosti elektronického podania na kataster sú rovnaké ako pri listinnom podaní, avšak s určitými špecifikami. Cieľom tohto videoškolenia je oboznámiť s tým, ako prebieha prepis vlastníckeho práva na katastri, aké náležitosti musí obsahovať návrh na vklad alebo ako ho podať. Okrem iného vám vysvetlíme, ako sa elektronický návrh na vklad podpisuje a kedy môže kataster konanie prerušiť, zastaviť alebo ho úplne zamietnuť.

Obsah:

 • Elektronické katastrálne konanie
 • Technické vybavenie
 • Typy návrhov
 • Forma vytvorenia návrhu
 • Postup po podaní návrhu

Lektor: JUDr. Juraj Kotrusz

Dĺžka: 30 min.

Štandardná cena videoškolenia online: 24€ s DPH (20€ bez DPH)
Zľava pre člena NARKS: 10%
Zľava pre používateľa portálu Reality.sk: 5%

Pre uplatnenie zľavy je nutné poslať objednávku na:

E-mail: vzdelavanie@narks.sk
Tel.: 0902 952 454

Časti videa:

Elektronický návrh na vklad do katastra (ukážka) [1 min.]  Zadarmo

Elektronický návrh na vklad do katastra [30 min.]  Platený prístup

Ochrana osobných údajov v realitách

Ako ovplyvní nariadenie GDPR a nový zákon o ochrane osobných údajov realitné kancelárie? V tomto videoškolení lektorka JUDr. Marcela Macová, PhD. informuje subjekty pracujúce v realitách o najdôležitejších zmenách a novinkách, ktoré budú musieť od 25. 5. 2018 prísne dodržiavať.

Obsah:

 • Porovnanie prameňov práva
 • Predmet nariadenia
 • Osobné údaje
 • Osobitná kategória osobných údajov
 • Návrh nového zákona o OOU
 • Sprostredkovateľská zmluva
 • Nové pojmy podľa nariadenia
 • Cezhraničný tok osobných údajov podľa nariadenia
 • Informačný systém
 • Právny základ spracúvania osobných údajov
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Práva dotknutej osoby
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Oprávnená osoba
 • Bezpečnostné opatrenia podľa nariadenia

Lektor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Dĺžka: 57 min.

Štandardná cena videoškolenia online: 24€ s DPH (20€ bez DPH)
Zľava pre člena NARKS: 10%
Zľava pre používateľa portálu Reality.sk: 5%

Pre uplatnenie zľavy je nutné poslať objednávku na:

E-mail: vzdelavanie@narks.sk
Tel.: 0902 952 454

Časti videa:

Ochrana osobných údajov v realitách (ukážka) [2 min.]  Zadarmo

Ochrana osobných údajov v realitách [57 min.]  Platený prístup

Na všetky videá jednotlivo predávané ako aj na ročné predplatné platí zľava 10% pre člena NARKS a 5% pre registrovaného užívateľa portálu Reality.sk.

Pre uplatnenie zľavy je nutné poslať objednávku na:

E-mail: vzdelavanie@narks.sk
Tel.: 0902 952 454

Všetky videá môžte nájsť na stránke: https://www.zakon.sk/eshop/videoskolenia/c-4429.xhtml.