PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA / FAKULTA PRÁVA

Od Akademického roka 2016/17 otvorila PEVŠ pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho stupňa štúdia nové študijné zameranie – Realitné právo. Výučba prebieha formou bloku voliteľných predmetov. Študenti tak majú možnosť získať popri bakalárskom a magisterskom titule navyše aj certifikát, ktorý je atestom kvality ich odborných vedomostí a prípravy pre výkon svojho povolania vo veľmi praktickom a bez problémov uplatniteľnom vzdelaní v špecializovanom odbore.

Realitné právo v kombinácii s realitným podnikaním je zamerané na právne vzťahy k nehnuteľnostiam, obchodovanie s nehnuteľnosťami a na realitnú činnosť. Predmety vyučujú skúsení pedagógovia napojení na prax realitného trhu i externí lektori: realitní profesionáli, developeri, bankári, finančníci, členovia dražobných spoločností, architekti a dizajnéri. Študent sa oboznámi s právnymi vzťahmi k nehnuteľnostiam a obchodovaniu s nehnuteľnosti, zmluvami v praxi realitného makléra a nechýba anglický jazyk špecializovaný pre realitných maklérov.

Profil absolventa a jeho uplatnenie

Absolvent špecializovaného štúdia sa môže stať členom NARKS (Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska). Študent bude mať počas štúdia na Bc. a Mgr. stupni možnosť spolupráce s vybranou advokátskou alebo realitnou kanceláriou, pôsobiacou v tejto oblasti, pričom pomoc pri riešení konkrétnych prípadov praxe má prispieť k možnosti rozvinúť u absolventa jeho/jej obchodné a podnikateľské myslenie a získať reálny pohľad na praktickú aplikáciu práva realitného trhu. Po úspešnom absolvovaní bloku voliteľných predmetov získa študent certifikát.

Viac informácií o štúdijnom zameraní Realitné právo >>

Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS) – dňa 1. júna 2016 podpísala memorandum o spolupráci s Paneurópskou vysokou školou (PEVŠ) v zastúpení prezidentom NARKS Jánom Palenčárom a dekanom Fakulty práva prof. JUDr. Jaroslavom Ivorom, DrSc.

EKONOMICKÁ UNIVERZITA

Dlhoročná spolupráca NARKS a Ekonomickej univerzity prebieha na vybraných fakultách EU. Predmet Realitné maklérstvo navštevuje ročne viac ako 100 študentov.  Zástupcovia NARKS-u ako aj ďalší odborníci z príbuzných profesií  (banky, developeri, NBS) pravidelne prednášajú študentom cenné poznatky z praxe, aby ich mohli v budúcnosti využiť a uplatniť v zamestnaní. Je to najdlhšie trvajúca akademická spolupráca v oblasti realitného vzdelávania na Slovensku. Študenti môžu túto spoluprácu využiť aj pri zabezpečovaní informácií pri vypracovaní svojich diplomových prác.

Viac informácií o Fakulte podnikového manažmentu >> 

Vďaka dlhoročnej spolupráci NARKS a EU sa poskytuje vzdelávanie v predmete Realitné maklérstvo viac ako 100 študentom ročne.

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA / STAVEBNÁ FAKULTA

Spolupráca NARKS a Ústavu súdneho znalectva pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave prináša nový odborne zameraný kurz Technické aspekty práce s realitami.

Akreditovaný kurz  na Ministerstve školstva (číslo POA: 0473/2016/117/1).

Účastník kurzu sa oboznámi s technickou stránkou nehnuteľností, ktorá predstavuje reality ako komoditu s určitými vlastnosťami, charakteristikami a stavebnými prvkami. Dozvie sa ktoré faktory ovplyvňujú cenu nehnuteľnosti, aké sú najznámejšie poruchy stavieb, aké je technické zariadenie budov, na čo slúži energetický audit a kto ho vykonáva a mnoho ďalších faktov. Dĺžka kurzu je 30 hodín. Jeho súčasťou je aj exkurzia s praktickými ukážkami v „teréne“.

Viac informácií o Ústave súdneho znalectva >>

Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS) – vstúpila do spolupráce s Ústavom súdneho znalectva STU od júna 2016.