Slovak business agency

SBA predstavuje v Slovenskej republike kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malého a stredného podnikania. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

Jej poslaním je komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act), komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, a posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Cieľom SBA je predovšetkým zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu, zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore, zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov, stimulovať podnikateľského ducha, zabrániť marginalizácii podnikov a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov

Viac informácií o SBA  >>

Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS) – dňa 28.3.2018 podpísala memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v zastúpení prezidentom NARKS Jánom Palenčárom a generálnym riaditeľom SBA Mgr. Martinom Holákom, PhD.

BEZPLATNÉ ŠKOLENIA

NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA SBA

Prinášame Vám prehľadný zoznam aktuálne dostupných služieb a podujatí pre podnikateľov a aj tých, ktorí na realizácii svojho biznisu ešte len pracujú.

Bratislavský kraj

Pre podnikateľov

Podujatia:
11.10.2018      Rodinné podnikanie – Nástupníctvo a generačná výmena
17.10.2018      Budovanie Brandu – Ako na to?

Podnikatelia budú môcť využit Európsku podporu na Kreatívne Vouchere
SME Instrument: Národný deň 2018

Výzvy:
VÝZVA: Pracuj na svojom projekte v dielni Creative point
VÝZVA: Motivačné a aktivačné tímové aktivity pre podnikateľov v rámci Rastového programu v Bratislave
VÝZVA: Krátkodobé individuálne poradenstvo – bezplatné konzultácie v rozsahu 10 hodín pre podnikateľov z BA kraja
VÝZVA: Prototypuj v dielni Creative Point!
VÝZVA: Coworking Akceleračného programu
VÝZVA: Konzultácie pre budúcich podnikateľov

Kompletný zoznam aktuálnych podujatí a výziev pre Bratislavský kraj nájdete TU.

Pre nepodnikateľov

Podujatia:

24 – 28.09.2018         Kurz podnikateľských zručností

Výzvy:
VÝZVA: Prototypuj v dielni Creative Point!
VÝZVA: Coworking Akceleračného programu
VÝZVA:        Konzultácie pre budúcich podnikateľov

Kompletný zoznam aktuálnych podujatí a výziev pre Bratislavský kraj nájdete  TU.

Regióny

Pre podnikateľov

Podujatia:

4.10.2018        Ako to mať v suchu v cestovnom ruchu (Brezno)
10.10.2018      Maľujme spolu na textil (Žilina)
17.10.2018      SEO v Banskej Bystrici: Ako sa dostať na vyššie priečky v Google vyhľadávači?
17.10.2018      Vymodeluj si spinner v programe Blender (Žilina)

Výzvy:
VÝZVA:  Krátkodobé individuálne poradenstvo – pre podniky, ktoré chcú expandovať aj do zahraničia
Využite dlhodobé individuálne poradenstvo a povýšte svoj biznis na medzinárodný

Pre nepodnikateľov

Podujatia:

4.10.2018        Gastro podnikanie. Aby chutilo všetkým (Žilina)
5.10.2018        Podnikavá mama (Banská Bystrica)

Predstavenie projektu CORD a plánovaných aktivít
SME Instrument národný deň 2018
Leťte do Peru na prezentáviu odevných produktov ALPACA MODA 2018

Kompletný zoznam aktuálnych podujatí a výziev pre Regióny nájdete TU.