Slovak business agency

SBA predstavuje v Slovenskej republike kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malého a stredného podnikania. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

Jej poslaním je komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act), komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, a posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Cieľom SBA je predovšetkým zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu, zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore, zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov, stimulovať podnikateľského ducha, zabrániť marginalizácii podnikov a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov

Viac informácií o SBA  >>

Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS) – dňa 28.3.2018 podpísala memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v zastúpení prezidentom NARKS Jánom Palenčárom a generálnym riaditeľom SBA Mgr. Martinom Holákom, PhD.

BEZPLATNÉ ŠKOLENIA

NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA SBA

Prinášame Vám prehľadný zoznam aktuálne dostupných služieb a podujatí pre podnikateľov a aj tých, ktorí na realizácii svojho biznisu ešte len pracujú.

Bratislavský kraj

Pre podnikateľov

Podujatia:
19.11.2018      Erazmus Info day – získaj podnikateľské skúsenosti v zahraničí
20.11.2018      Ako prežiť v gastro biznise?
20.11.2018      Rodinné podnikanie – Riadenie zmien
23.11.2018      Poraďte si s webstránkou a jej návštevnosťou

Výzvy:
VÝZVA: Pracuj na svojom projekte v dielni Creative point
VÝZVA: Motivačné a aktivačné tímové aktivity pre podnikateľov v rámci Rastového programu v Bratislave

Pre nepodnikateľov

Podujatia:

20.11.2018      Ako prežiť v gastro biznise?
27.11.2018      Základy content marketingu

Výzvy:
VÝZVA: Pracuj na svojom projekte v dielni Creative point
VÝZVA: Coworking Akceleračného programu
VÝZVA: Konzultácie pre budúcich podnikateľov

Kompletný zoznam aktuálnych podujatí a výziev pre Bratislavský kraj nájdete TU.

Regióny

Pre podnikateľov

Podujatia:

19-23.11.2018            Kurz podnikateľských zručností (Košice)
20.11.2018      Robte si reklamu bez reklamy (Zvolen)
20.11.2018      Získajte verejné financie pre svoj biznis (Banská Bystrica)
20.11.2018      GDPR v online praxi (Žilina)

Výzvy:
VÝZVA:  Krátkodobé individuálne poradenstvo – pre podniky, ktoré chcú expandovať aj do zahraničia
Využite dlhodobé individuálne poradenstvo a povýšte svoj biznis na medzinárodný

Pre nepodnikateľov

Podujatia:

20.11.2018      Získajte verejné financie pre svoj biznis (Banská Bystrica)
20.11.2018      Robte si reklamu bez reklamy (Zvolen)

Kompletný zoznam aktuálnych podujatí a výziev pre Regióny nájdete TU.