Slovak business agency

SBA predstavuje v Slovenskej republike kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malého a stredného podnikania. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

Jej poslaním je komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act), komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, a posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Cieľom SBA je predovšetkým zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu, zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore, zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov, stimulovať podnikateľského ducha, zabrániť marginalizácii podnikov a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov

Viac informácií o SBA  >>

Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS) – dňa 28.3.2018 podpísala memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v zastúpení prezidentom NARKS Jánom Palenčárom a generálnym riaditeľom SBA Mgr. Martinom Holákom, PhD.

BEZPLATNÉ ŠKOLENIA

NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA SBA

Prinášame Vám prehľadný zoznam aktuálne dostupných služieb a podujatí pre podnikateľov a aj tých, ktorí sa na svoju podnikateľskú činnosti ešte len pripravujú.

Bratislavský kraj

Pre podnikateľov

Otvorené výzvy
» Prihlás sa do Inkubátora NPC
» Podnikatelia: Prototypujte v dielni Creative Point! 
» Motivujte svoj tím, hľadajte riešenia s lektorom
» Bezplatné konzultácie v rozsahu 10 hodín pre podnikateľov
» Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ
» E-learning – biznis informácie na jeden klik

Pre nepodnikateľov

Otvorené výzvy
» Prihlás sa do Inkubátora NPC
» Podnikatelia: Prototypujte v dielni Creative Point! 
» Motivujte svoj tím, hľadajte riešenia s lektorom
» Bezplatné konzultácie v rozsahu 10 hodín pre podnikateľov
» Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ
» E-learning – biznis informácie na jeden klik

Viac podujatí TU

Regióny

Pre podnikateľov

Podujatia:

17.4. Trnava – Použite rozum, použite Kaizen
15.4. Prešov – LinkedIn ako nástroj podnikateľského rastu
26.4. Žilina – Vízia, poslanie, stratégia
30.4. Nitra – Chcete získať grant z komunitárneho programu ERASMUS + ?

Pre nepodnikateľov

16.4. Žilina – Lego Vás naučí vybudovať skvelý tím
17.4. Žilina – Vyrobte si s nami decoupage vajíčko
18.4. Nitra – Psychohygiena, fitnes mozgu
24.4. Žilina – Vytvorte si vektorovú mapu
25.4. Rimavská Sobota – Dobrý online marketing od začiatku
25.4. Prešov – Môj nápad je unikátny!

Viac podujatí TU