Slovak Business Agency – prehľad ponúkaných služieb

Slovak Business Agency je v Slovenskej republike kľúčová a najstaršia špecializovaná inštitúcia pre komplexnú podporu podnikateľov i záujemcov o podnikanie.

Prostredníctvom Národných podnikateľských centier (v 7 krajských mestách a v Bratislave) ponúka finančné i nefinančné služby. Zámerom je podporiť vznik a rozvoj nových podnikov a motivovať fyzické osoby k vstupu do podnikania.

Aby ste mohli čerpať naše služby, zaregistrujte sa ako náš klient. Služby, ktoré môžete využívať sú financované z verejných zdrojov Európskej únie a pre vás sú bezplatné.

Viac informácií o službách…

Slovak Business Agency vám cez svoje projekty poskytuje množstvo zaujímavých služieb pre začatie alebo rozvoj podnikania.

Vyberte si z ponuky SLUŽIEB alebo PODUJATÍ.

Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS) – dňa 28.3.2018 podpísala memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v zastúpení prezidentom NARKS Jánom Palenčárom a generálnym riaditeľom SBA Mgr. Martinom Holákom, PhD.