Slovak business agency

SBA predstavuje v Slovenskej republike kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malého a stredného podnikania. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

Jej poslaním je komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act), komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, a posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Cieľom SBA je predovšetkým zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu, zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore, zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov, stimulovať podnikateľského ducha, zabrániť marginalizácii podnikov a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov

Viac informácií o SBA  >>

Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS) – dňa 28.3.2018 podpísala memorandum o spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) v zastúpení prezidentom NARKS Jánom Palenčárom a generálnym riaditeľom SBA Mgr. Martinom Holákom, PhD.

BEZPLATNÉ ŠKOLENIA

NÁRODNÉHO PODNIKATEĽSKÉHO CENTRA SBA

Prinášame Vám prehľadný zoznam aktuálne dostupných služieb a podujatí pre podnikateľov a aj tých, ktorí na realizácii svojho biznisu ešte len pracujú.

Bratislavský kraj

Pre podnikateľov

Podujatia:
19.2.2019 – Technické 3D modelovanie   Prihlasovanie sa onedlho končí 
20.2.2019 – Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (SME Instrument ako nástroj pre MSP)   Prihlasovanie sa onedlho končí  
28.2.2019 – Kreatívne raňajky 

Výzvy:
Motivujte svoj tím, hľadajte riešenia s lektorom
Bezplatné konzultácie v rozsahu 10 hodín pre podnikateľov
Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ
E-learning – biznis informácie na jeden klik

Pre nepodnikateľov

Podujatia:

26.2.2019 – Vyfrézuj si svoj nápis!  
28.2.2019 – Kreatívne raňajky: Všetko o 3D tlači 

Výzvy:
10 hodín BEZPLATNÝCH konzultácií s odborníkom, odštartujte svoj biznis! 
COWORKING AP – pracovný priestor v srdci Bratislavy na 4 mesiace

Kompletný zoznam aktuálnych podujatí a výziev pre Bratislavský kraj nájdete TU.

Regióny

Pre podnikateľov

Podujatia:

20.2.2019 – Zviditeľnite vaše podujatie, budujte značku (Trnava) Prihlasovanie sa onedlho končí  
27.2.2019 – Chráňte si svoje podnikateľské nápady (Trenčín)    
27.2.2019 – Ako sa umelecká tvorba môže stať podnikaním (Žilina)

Výzvy:
10 hodín konzultácií na rozbeh biznisu
Dlhodobé individuálne poradenstvo zamerané na internacionalizáciu MSP
80 hodín odborného poradenstva v ONLINE PODNIKANÍ – BEZPLATNE!
Krátkodobé individuálne poradenstvo zamerané na internacionalizáciu MSP
Získajte 10 hodín konzultácií v online podnikaní – BEZPLATNE!
Zvýšte internacionalizačný potenciál vďaka obchodným a technologickým profilom
Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v regiónoch
Inkubačný program – virtuálne členstvo 
Využite bezplatné dlhodobé individuálne poradenstvo zamerané na internacionalizáciu MSP 
Bezplatné dlhodobé odborné projektové poradenstvo pre zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ  

Pre nepodnikateľov

Podujatia:

20.2.2019 – Dynamika v 3D modelovaní (Žilina)  Prihlasovanie sa onedlho končí 
21.2.2019 – Ako zriadiť chránenú dielňu a pracovisko (Banská Bystrica)

Kompletný zoznam aktuálnych podujatí a výziev pre Regióny nájdete TU.