Pozemkové právo


Detailné info

This event is running from 25 máj 2024 until 25 máj 2024. It is next occurring on 25. máj 2024 9:00


Live webinár na ktorom sa absolvent oboznámi s majetko – právnymi vysporiadaniami

Obsah kurzu/naučíte sa:

Pozemkové právo – vysvetlenie základných pojmov

  •  katastrálna mapa a kvalita údajov
  •  E-KN a C-KN pozemky
  •  územný plán
  • praktické príklady – prístup na pozemok, nezapísané stavby a oprava údajov, územný plán, dedičstvo, vecné bremeno, mladiství
  • majetko – právne vyporiadania
  • slovenský pozemkový fond
  • pozemno knižná vložka a spätná identifikácia – história
  • usporiadanie pozemkov

CENA

69€* │ 89€   s DPH

* Zvýhodnená cena pre členov NARKS

 

ONLINE kurzom vás prevedieme cez aplikáciu ZOOM, po registrácii Vám budú zaslané prístupové údaje

Prednášajúci:

Ing. Ondrej Kozlovský
Ako autorizovaný geodet s 12 ročnou praxou sa pravidelne stretávam s problematikou katastra a nehnuteľností. Problémy realít poznám dôverne aj z toho dôvodu, že som bol spoluvlastníkom realitnej kancelárie. Počas svojej praxe som vyriešil viac ako 750 zákazok z oblasti nehnuteľností a majetkovo-právneho vyporiadania. Svoje skúsenosti odovzdávam jednak ako prizvaný odborník študentom stavebnej fakulty a rovnako prednášam na konferenciách, kde som vyslaný Komorou geodetov a kartografov. Tiež som členom ďalších geodetických stavovských organizácií ZZGK a SSGK, kde sa snažím presadzovať úpravy legislatívy tak, aby sa eliminovali chyby pri kúpe a výstavbe nehnuteľností.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 69,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 89,00€ Sold out