POVINNOSTI REALITNEJ KANCELÁRIE VYPLÝVAJÚCE Z AML LEGISLATÍVY


Detailné info

This event is running from 31 máj 2024 until 31 máj 2024. It is next occurring on 31. máj 2024 9:00


Live webinár na ktorom sa absolvent oboznámi s povinnosťami realitnej kancelárie v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

 

 

      Obsah:

 • náležitosti a obsah programu vlastnej činnosti povinnej osoby (realitnej kancelárie) pri ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (LPZTČ),
 • základné povinnosti realitnej kancelárie pri ochrane pred LPZTČ,
 • neobvyklá obchodná operácia – všeobecné formy  a špecifické formy pri realitnej činnosti,
 • náležitosti neobvyklej obchodnej operácie – jej ohlasovanie, zdržanie, odmietnutie,
 • hodnotenie rizík LPZTČ klientov,
 • druhy povinnej starostlivosti realitnej kancelárie vo vzťahu k svojim klientom, (základná, zvýšená, zjednodušená),
 • posudzovanie rizikovosti obchodnej operácie vo vzťahu k LPZTČ,
 • druhy sankcií za neplnenie si povinností podľa zákona č. 297/2008 Z. z .,
 • spracovávanie a uchovávanie údajov,
 • súčinnosť realitnej kancelárie s finančnou spravodajskou jednotkou,
 • štatistické zhodnotenie ohlasovania neobvyklých obchodných operácii.

CENA 49€ s DPH │ 39€ s DPH pre členov NARKS

ONLINE LIVE│cez aplikáciu ZOOM, po registrácii Vám budú zaslané prístupové údaje

 

Profil lektora

prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD.

1982 – 2002 – príslušník PZ, pôsobil v oblasti odhaľovania závažnej finančnej kriminality
1996 – spoluzakladateľ finančnej spravodajskej jednotky v SR
1998 – 2002 – riaditeľ Úradu finančnej polície v SR
2002 – doteraz – Akadémia PZ v Bratislave a pedagogický a vedecký pracovník
Absolvoval  množstvo zahraničných stáží a pobytov, najmä na finančných spravodajských jednotkách USA, Veľkej Británie, Talianska, Holandska, Francúzska, Švajčiarska, Belgicka, ČR a pod.
Autor mnohých monografií, vedeckých a odborných článkov k problematike ochrany pred praním špinavých peňazí a k problematike odhaľovania daňovej a finančnej kriminality  publikovaných doma aj v zahraničí.

Rezervácia

Date Vstupenka Cena Množstvo
Cena pre členov NARKS na 1 os. (vrátane členov čakateľov) 39,00€ Sold out
Štandardná cena na 1 osobu 49,00€ Sold out